LOSS√ ADVOCATEN

Expertise

Lossy Advocaten is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, insolventierecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. We adviseren, begeleiden en vertegenwoordigen zaakvoerders, aandeelhouders en vennootschappen, met bijzondere aandacht voor familieondernemingen.

Cases

Hoe optreden tegen een sterfhuisconstructie? Heeft een bestuurder van een moedervennootschap inzagerecht in alle documenten van de dochtervennootschappen? Kan een Belgische rechter een voorlopige bewindvoerder aanstellen over een vennootschap naar buitenlands recht? Bekijk enkele cases die onze expertise illustreren.

Aanpak

Bij Lossy Advocaten ruimt onpersoonlijk bandwerk plaats voor persoonlijk maatwerk in vertrouwen. Met zijn meer dan 30 jaar ervaring, scherp analysevermogen en psychologisch doorzicht kan Stefan Lossy voorzien hoe uw dossier zal evolueren en hoe u het best reageert op mogelijke zetten van de tegenpartij.

Expertise

De expertise van Lossy Advocaten behelst onder andere advies, begeleiding, actieve bijstand en bemiddeling in de volgende rechtstakken: Vennootschapsrecht | Contractenrecht | Insolventierecht | Aansprakelijkheidsrecht | Handels- en economisch recht | Familiaal en huwelijksvermogensrecht | Erfrecht en nalatenschappen | Ondernemingsstrafrecht.

Vennootschapsrecht — vzw’s — verenigingen

  • alle geschillen in familieondernemingen;
  • geschillenregeling tussen aandeelhouders: uitsluiting van een aandeelhouder; uittreding uit vennootschap;
  • aanstelling voorlopig bewindvoerder;
  • aansprakelijkheid van bestuurders (minderheidsvordering – vennootschapsvordering);
  • vennootschappelijk deskundigenonderzoek;
  • aansprakelijkheid van commissarissen en bedrijfsrevisoren;
  • geschillen bij (gerechtelijke) ontbinding en/of vereffening van vennootschappen;
  • oprichtersaansprakelijkheid;
  • strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders.
  • bijstand bij uitoefening van het individueel onderzoeks- en controlerecht van aandeelhouders, bestuurders;
  • advies bij oprichting van vennootschap: gepaste vennootschapsvorm, statuten, kapitaalstructuur;
  • begeleiding bij corporate housekeeping;
  • onderhandeling en redactie van aandeelhoudersovereenkomsten;
  • begeleiding van familieondernemingen waaronder problematiek van opvolging, conflicten tussen verschillende generaties in familieondernemingen;
  • bijstand van cliënt bij conflicten in raden van bestuur en/of algemene vergaderingen; uitoefening vraagrecht.
  • begeleiding bij due diligence (boekenonderzoek);
  • onderhandeling en begeleiding van cliënten bij overdracht/verkoop van aandelen, overdracht van activa en/of inbreng van een algemeenheid (zogenaamde asset deal);
  • onderhandeling en redactie van consultancy- en managementovereenkomsten.

We maken een onderscheid tussen gerechtelijke procedures / begeleiding – advies / onderhandelingen in functie van een goed begrip. In de praktijk lopen de drie onderdelen door elkaar. Een gerechtelijke procedure sluit nooit onderhandelingen uit en soms maakt een gerechtelijke procedure deel uit van een onderhandelingsstrategie.

Huwelijksvermogensrecht - erfrecht

 • vereffening en verdeling na echtscheiding;
 • aandelenbetwisting bij echtscheidingen en vereffening-verdeling van aandelen;
 • vermogensplanning tussen echtgenoten;
 • betwistingen naar aanleiding van onverdeeldheden;
 • vereffening-verdeling van nalatenschappen.

Insolventierecht

 • begeleiding naar aanleiding van onderzoek door kamer voor handelsonderzoeken;
 • beslagprocedures;
 • zekerheden, voorrechten en hypotheken;
 • bijstand bij aanvraag tot schuldeisersbescherming (WCO, Wet Continuïteit Ondernemingen);
 • faillissement;
 • verdediging tegen vorderingen van curator.

Contractenrecht

Goede contracten zijn noodzakelijk om geschillen te voorkomen. Bij de begeleiding van cliënten bij onderhandelingen, het adviseren en de redactie van contracten maken we uiteraard gebruik van de rijke ervaring opgedaan in geschillen.

 • aandeelhoudersovereenkomsten;
 • consultancy- en managementovereenkomsten;
 • aanneming;
 • huur/verhuur — handelshuur;
 • franchising;
 • distributie- en agentuur;
 • overdracht van handelszaak, activa.

Ook op het vlak van marktpraktijken, (handels)contracten en burgerlijke aansprakelijkheid — zowel contractueel als extracontractueel — heeft Lossy Advocaten een uitgebreide praktijkervaring.

 

Cases

Hoe optreden tegen een sterfhuisconstructie?

Bij een sterfhuisconstructie worden de rendabele delen van een onderneming overgedragen aan een derde en blijven de niet-rendabele onderdelen in de zieke onderneming achter. Indien u een vordering hebt op dergelijke ‘gestripte’ onderneming (een vennootschap of een groep van vennootschappen), is juridische spitsvondigheid nodig om alsnog iets uit de brand te slepen. Een mooi voorbeeld is de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen d.d. 19 januari 2011.

Lees meer...

Kan een Belgische rechter een voorlopig bewindvoerder aanstellen over een vennootschap naar buitenlands recht, die geen enkele band heeft met België?

Een vennootschap naar buitenlands recht heeft een belangrijke vordering op haar eigen zaakvoerder. De meerderheid van de aandelen zijn eigendom van die zaakvoerder, zodat laatstgenoemde de facto onafzetbaar is (de zaakvoerder zal niet voor zijn eigen ontslag stemmen op de Algemene Vergadering).

Lees meer...

Aanpak

Persoonlijke begeleiding

Stefan Lossy legt met elke cliënt een intensief traject af. “Ik neem de tijd om mijn cliënt en de tegenpartij goed te leren kennen. Tegelijk probeer ik met de grootst mogelijke zorg mijn cliënt wegwijs te maken in zijn of haar zaak en geef ik mijn juridische kennis door die voor dat specifieke dossier relevant is. Dankzij mijn 30 jaar ervaring kan ik voorzien hoe het dossier zal evolueren en hoe de tegenpartij zal reageren.”

Voor Stefan Lossy is elke zaak specifiek. “Bandwerk doe ik niet. Ik hecht veel belang aan de persoonlijke aanpak. Als vertrouwenspersoon begeleid ik de cliënt in het af te leggen parcours en toon respect voor de emoties die daarmee gepaard kunnen gaan.”

Analyse en contact

Volgens Stefan Lossy is optreden als advocaat vergelijkbaar met schaken: “Het vraagt strategisch inzicht, scherpe analyse, zelfbeheersing en geduld. Ook doorzicht in de psychologie, mogelijkheden en verwachtingen van de tegenstrever is nodig om accuraat en snel te kunnen anticiperen en reageren op nieuwe wendingen.”

“Pleiten is communiceren met de rechtbank”, stelt Stefan Lossy. “Het is contact hebben zoals een muzikant contact moet hebben met zijn publiek. Ook wanneer ik cliënten bijsta in raden van bestuur, algemene vergaderingen of tijdens onderhandelingen hecht ik veel belang aan het directe contact. Mijn rol in dat soort situaties is vergelijkbaar met die van een jazzmuzikant: op basis van mijn parate kennis inspelen op de omstandigheden.”

Stefan LOSSY

Stefan Lossy trad in 1984 toe tot de Antwerpse balie. Hij vervulde zijn stage in een middelgroot Antwerps advocatenkantoor en bekwaamde zich er vooral in het collectief en individueel arbeidsrecht, o.a. in het domein van de transportsector. Van 1998 tot 2011 legde hij zich als vennoot van Van Goethem advocaten hoofdzakelijk toe op het handels- en vennootschapsrecht.

Diploma’s en opleidingen

 • Licentiaat (Master) in de Rechten
  Universiteit Antwerpen, 1984
 • Postgraduaat in het Financiewezen (Corporate Finance)
  K.U.Leuven, 2004
 • Stefan Lossy volgde diverse bemiddelings– en mediationcursussen.
 • “Master Personal Financial Planning” (vermogensbeheer) Universiteit Antwerpen (AMS): juni 2017

Balie

Antwerpen

Netwerk

Om onze cliënten optimaal te kunnen begeleiden, werken we voor bepaalde dossiers samen met andere specialisten in hun vakgebied, al of niet advocaten.

Indien nodig betrekken we fiscalisten, accountants, bedrijfsrevisoren of andere experten bij de behandeling van uw dossier.

Lossy Advocaten beschikt over een uitgebreid netwerk in het buitenland (waaronder Spanje, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland), zodat de cliënt ook in het buitenland adequaat kan worden bijgestaan.

Publicaties

 • Lossy, S.: Misbruik van vennootschapsgoederen. In: Vandeplas, A., Arnou, P. en Van Overbeke, S. (eds), Strafrecht en strafvordering: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Mechelen, Kluwer, 2014, 129-162.
 • Lossy, S.: Ontslag van beschermde werknemers bij faillissement, noot onder Cass. 22 februari 1999. In: Sociaalrechtelijke Kronieken, 2001, 26-29.
 • Lossy, S.: Bewijswaarde van het geneeskundig onderzoek van de arbeidsgeneesheer, tot stand gekomen zonder naleving van de procedure voorgeschreven in het ARAB. In: Sociaalrechtelijke Kronieken, 1995, 209-213.
 • Lossy, S.: “De organisatie van de arbeid”, in DAUPHIN, M., DESMET, R. en DE VOS, M. (eds.), Personeel, Lonen, Sociale wetten, Diegem, Ced. Samsom, 1997, 727-822. (ISBN 90-5754-025-8)
 • Lossy, S.: “De organisatie van de arbeid”, in DAUPHIN, M., DESMET, R. en DE VOS, M. (eds.), Sociale wegwijzer, Diegem, Ced. Samsom, 1997, 727-822. (ISBN 90-5754-026-6)
 • Lossy, S.: “Bepaalde sociaalrechtelijke implicaties bij zwartwerk”, Opleiding SD Worx 25 september 1997 Ter Elst Edegem, 1997, 1-59.
 • Lossy, S.: De vervangingsovereenkomst. In: Oriëntatie, 1992, 237-245.
 • Lossy, S.: Toegelaten arbeidsduur en loon van de chauffeur, tewerkgesteld in een vervoersonderneming. In: Oriëntatie, 1991, 97-108.