LOSSY ADVOCATEN

Expertise

30 jaar ervaring

Persoonlijk maatwerk

Komt u partner, vader, moeder of ander familielid te overlijden en wilt u ervoor zorgen dat een advocaat het erfrecht goed regelt voor uw nabestaanden? Lossy Advocaten is specialist op het gebied van huwelijksvermogensrecht, waaronder ook het erfenisrecht of het erfrecht.

Lees verder

Juridisch advies door advocaat bij erfrecht

Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: het erfenisrecht of erfrecht. Wanneer een persoon overlijdt, laat deze een erfenis na. Als er een testament is opgesteld, is het vaak al overzichtelijk gemaakt wie recht heeft op welk deel van de erfenis. Soms is zo’n testament echter niet duidelijk opgesteld of zijn de nabestaanden het niet eens. Tijdens dit proces moeten er dus veel zaken worden geregeld en daar kunt u uzelf bij laten helpen door een advocaat in erfenisrecht of erfrecht in te schakelen. Stefan Lossy is gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden, zoals:

  • Vennootschapsrecht;
  • Contractenrecht;
  • Insolventierecht;
  • Aansprakelijkheidsrecht;
  • Handels- en economisch recht;
  • Familiaal en huwelijksvermogensrecht;
  • Ondernemingsstrafrecht;
  • Erfrecht of erfenisrecht en nalatenschappen.

Stefan Lossy geeft u advies over uw rechten en plichten, begeleidt u in het proces, verleent u bijstand bij onverdeeldheden en zorgt voor bemiddeling tussen verschillende partijen bij de gerechtelijke vereffening en verdeling van nalatenschap.

Lees verder

 

Direct contact

Wilt u contact opnemen met een advocaat in erfenisrecht of erfrecht, zoals Lossy Advocaten? Dat kan gemakkelijk via het telefoonnummer 03 239 10 15. Stefan Lossy hanteert een persoonlijke aanpak, waarbij direct contact van groot belang is.