LOSSY ADVOCATEN

Expertise

30 jaar ervaring

Persoonlijk maatwerk

Wilt u een advocaat inschakelen die u bijstaat in de geschillenregeling tussen aandeelhouders omdat er verschillende ideeën binnen uw vennootschap zijn ontstaan? Lossy Advocaten is specialist op het gebied van vennootschapsrecht en diverse andere rechtsgebieden, hij helpt u bij gerechtelijke procedures omtrent de geschillenregeling tussen aandeelhouders.

Lees verder

Geschillenregeling tussen aandeelhouders: uitsluiting van een aandeelhouder en uittreding uit een vennootschap

Bij conflicten tussen de aandeelhouders van een vennootschap bestaat een dubbele geschillenregelingsprocedure:

  • Uitsluiting van een aandeelhouder: wettelijk is het toegestaan dat aandeelhouders die samen meer dan 30% van de aandelen in de vennootschap houden, een overdracht van aandelen kunnen vorderen van een medeaandeelhouder. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer het gedrag van de medeaandeelhouder niet in het belang is van de vennootschap. De medeaandeelhouder is dan verplicht zijn aandelen aan de eiser te verkopen.
  • Uittreding uit een vennootschap: bij uittreding vraagt de ene aandeelhouder de andere zijn aandelen over te nemen, en is hij dus een uittredende vennoot. Voor uittreding is geen meerderheid voor bezitting van aandelen nodig.

Dit betekent dat het mogelijk is naar eigen inzicht een geschillenregeling tussen aandeelhouders te vormen, maar er zijn wel altijd gegronde redenen (toerekenbaarheid aan de andere aandeelhouder(s)) nodig om de vordering tot uitsluiting of uittreding te kunnen beginnen. Uiteindelijk zal de rechtbank daarover beslissen. Dan is hulp van een advocaat, die alles weet van de geschillenregeling tussen aandeelhouders, erg welkom. Lossy Advocaten helpt u bijvoorbeeld met advies over de rechten en plichten van beide partijen, staat u bij in eventuele procedures en regelt bemiddeling wanneer dat nodig is.

Lees verder

 

Contract opstellen voor uw vennootschap

Wilt u meer informatie over de geschillenregeling tussen aandeelhouders? Of wilt u een contract opstellen voor uw vennootschap, zodat u zeker weet dat alles goed geregeld is? Lossy Advocaten staat u bij als advocaat in het ondernemingsrecht. Bij Lossy Advocaten kunt u ook terecht voor advies en bijstand in allerlei andere rechtsgebieden, zoals het contractenrecht. Voor meer informatie kunt u bellen naar 03 239 10 15. Stefan Lossy probeert u ten allen tijde te woord te staan. Hij hecht grote waarde aan direct contact en een persoonlijke aanpak.