LOSSY ADVOCATEN

Expertise

30 jaar ervaring

Persoonlijk maatwerk

Wilt u een advocaat inschakelen bij de vereffening en verdeling van uw bezittingen na een echtscheiding? Lossy Advocaten is gespecialiseerd in het huwelijksvermogensrecht, wat inhoudt dat wij alle zaken omtrent de vereffening en verdeling na een echtscheiding voor u regelen.

Lees verder

Vereffening en verdeling na een echtscheiding afhankelijk van echtscheidingsvorm

Wanneer een huwelijk wordt ontbonden dan houdt het huwelijksvermogensstelsel in principe op te bestaan. Ontbinding ontstaat bij overlijden van de echtgenoot, maar ook bij een echtscheiding. De echtscheidingswet onderscheidt twee echtscheidingsvormen die ieder op hun manier van invloed kunnen zijn op de vereffening of verdeling na een echtscheiding:

  • Echtscheiding door onderlinge toestemming. Wanneer twee echtgenoten samen beslissen te scheiden en zelf hun vermogen regelen, spreken we van echtscheiding door onderlinge toestemming. Bij een volledig akkoord van beide partijen moeten zij na indiening voor de rechtbank verschijnen.
  • Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting. Wanneer de voortzetting van een huwelijk tussen twee echtgenoten onmogelijk is door ontwrichting, kunnen beide echtgenoten een verzoekschrift tot echtscheiding aanvragen. Dit kan ook worden gedaan door één echtgenoot. Echtscheiding zal dan worden uitgesproken na één jaar feitelijk gescheiden leven.

De vereffening vormt de voorbereiding van de verdeling na een echtscheiding. Het doel van de vereffening is vaststellen wat het aandeel is van beide partijen in het gemeenschappelijk vermogen. Er wordt dus eerst gekeken wat er precies verdeeld kan en moet worden. Daarna begint de verdeling van het vermogen. Wanneer beide partijen het eens zijn, dan is die verdeling niet ingewikkeld en is tussenkomst van een rechtbank niet nodig. Maar het kan ook zijn dat de partijen niet tot een overeenstemming komen. Dan kunt u Lossy Advocaten inschakelen. Lossy Advocaten helpt u dan met de vereffening en de verdeling na een echtscheiding.

Lees verder

 

Vragen? Neem contact op met Stefan Lossy

Heeft u nog vragen over de vereffening en verdeling na een echtscheiding? Of wilt u Lossy Advocaten inhuren voor een andere zaak met betrekking tot een ander rechtsgebied? Dan kunt u gemakkelijk contact opnemen met Stefan Lossy via het telefoonnummer 03 239 10 15. Hij waarborgt een persoonlijke aanpak.