Erfrecht in Antwerpen

Komt uw partner, vader, moeder of ander familielid te overlijden en wilt u ervoor zorgen dat een gespecialiseerde advocaat het erfrecht goed regelt voor alle nabestaanden? Lossy Advocaten uit Antwerpen is specialist op het gebied van huwelijksvermogensrecht, waaronder ook het erfenisrecht of het erfrecht en helpt u graag bij de verdeling van de erfenis. 

Juridisch advies bij erfrecht van een advocaat uit Antwerpen

Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: het erfenisrecht of erfrecht. Wanneer een persoon overlijdt, laat deze een erfenis na, waarvoor u voor de verdeling een beroep kunt doen op een gespecialiseerde advocaat in erfrecht van ons kantoor uit Antwerpen. Als er een testament is opgesteld, is het vaak al overzichtelijk gemaakt wie recht heeft op welk deel van de erfenis. Soms is zo’n testament echter niet duidelijk opgesteld of zijn de nabestaanden het niet eens. Tijdens dat proces moeten er dus veel zaken worden geregeld en daar kunt u uzelf bij laten helpen door een gespecialiseerde advocaat in erfenisrecht of erfrecht uit Antwerpen. Ons kantoor is gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden, zoals:

-          Vennootschapsrecht

-          Contractenrecht

-          Insolventierecht

-          Aansprakelijkheidsrecht

-          Handels- en economisch recht

-          Familiaal en huwelijksvermogensrecht

-          Ondernemingsstrafrecht

-          Erfrecht of erfenisrecht en nalatenschappen

Stefan Lossy is een gespecialiseerde advocaat in erfrecht uit Antwerpen en geeft u advies over uw rechten en plichten bij de verdeling van de erfenis. Daarnaast wordt u begeleid in het proces, krijgt u  bijstand bij onverdeeldheden en wordt er gezorgd voor bemiddeling tussen de verschillende partijen bij de gerechtelijke vereffening en verdeling van nalatenschap.

Ga in zee met ons

Wilt u contact opnemen met een gespecialiseerde advocaat in erfenisrecht of erfrecht die u kan helpen bij de verdeling van de erfenis en dat in Antwerpen of bij iets anders zoals ondernemingsrecht? Dat kan gemakkelijk via het telefoonnummer +32 (0)3 239.10.15 of via het online contactformulier. Ons kantoor hanteert een persoonlijke aanpak, waarbij direct contact van groot belang is.