Verdeling bij scheiding

Wilt u een advocaat inschakelen bij de vereffening en verdeling van uw bezittingen bij een scheiding? Lossy Advocaten, dat gevestigd is in Antwerpen, is gespecialiseerd in het huwelijksvermogensrecht, wat inhoudt dat wij alle zaken omtrent de vereffening en verdeling bij een scheiding voor u regelen.

Vereffening en verdeling bij een echtscheiding afhankelijk van echtscheidingsvorm

Wanneer een huwelijk wordt ontbonden, houdt het huwelijksvermogensstelsel in principe op te bestaan. Ontbinding ontstaat bij overlijden van de echtgenoot, maar ook bij een scheiding. De echtscheidingswet onderscheidt twee echtscheidingsvormen die ieder op hun manier van invloed kunnen zijn op de vereffening of verdeling bij een scheiding:

-          Echtscheiding door onderlinge toestemming. Wanneer twee echtgenoten samen beslissen te scheiden en zelf hun vermogen regelen, spreken we van echtscheiding door onderlinge toestemming.

-          Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting. Wanneer de voortzetting van een huwelijk tussen twee echtgenoten onmogelijk is door ontwrichting, kunnen beide echtgenoten een verzoekschrift tot echtscheiding aanvragen. Dat kan ook worden gedaan door één echtgenoot.

De vereffening vormt de voorbereiding van de verdeling na een scheiding. Het doel van de vereffening is vaststellen wat het aandeel is van beide partijen in het gemeenschappelijk vermogen. Er wordt dus eerst gekeken wat er precies verdeeld kan en moet worden. Daarna begint de verdeling van het vermogen. Wanneer beide partijen het eens zijn, dan is die verdeling niet ingewikkeld en is tussenkomst van een rechtbank niet nodig. Maar het kan ook zijn dat de partijen niet tot een overeenstemming komen. Dan kunt u Lossy Advocaten uit Antwerpen inschakelen. 

Ga in gesprek met ons

Heeft u nog vragen over de vereffening en het verdelen van de goederen na een scheiding? Of wilt u ons inhuren voor een andere zaak met betrekking tot een ander rechtsgebied zoals aansprakelijkheidsrecht of de verdeling van de nalatenschap? Dan kunt u gemakkelijk contact opnemen met ons via het telefoonnummer +32 (0)3 239.10.15 of via het online contactformulier.