Gerechtelijke verdeling van nalatenschap 

Wilt u hulp bij de gerechtelijke vereffening of verdeling van nalatenschap? Dan kunt u het beste een advocaat inschakelen die gespecialiseerd is in het erfrecht. Stefan Lossy uit Antwerpen is zo’n advocaat. Hij heeft kennis van zaken omtrent het vennootschapsrecht, het insolventierecht, het contractenrecht, het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht, en is dus een geschikte partner bij de gerechtelijke vereffening en verdeling van nalatenschap.

Gerechtelijke vereffening of verdeling van de nalatenschap van een persoon

Vereffening is kort gezegd de wettelijke regeling van de afwikkeling van de nalatenschap van een persoon door de eigendommen te verdelen over de erfgenamen. Nu kan het allereerst voorkomen dat een persoon, die bijvoorbeeld een bedrijf heeft gehad, in de schulden is gekomen. Dan kunt u, als erfgenaam, beslissen de erfenis alleen beneficiair te aanvaarden. U zal dan enkel de schulden in de nalatenschap moeten betalen met de opbrengst van de activa uit de nalatenschap. Een advocaat kan u bijstaan in dat proces. Schakel Lossy Advocaten dan ook in voor bijstand bij de gerechtelijke vereffening of verdeling van de nalatenschap. Ook kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de vereffening en verdeling van de nalatenschap die is opgesteld. Wordt u het onderling als erfgenamen niet eens over de verdeling van het eigendom van de overledene, dan kunt u naar de rechter stappen voor een gerechtelijke verdeling. Ons advocatenkantoor staat u dan ook bij in dat proces als gespecialiseerde advocaat in het erfenisrecht

Schakel ons in bij problemen

Wilt u contact opnemen met ons in verband met de gerechtelijke vereffening of verdeling van nalatenschap? Dan belt u naar het telefoonnummer +32 (0)3 239.10.15 of via het online contactformulier. Wij geven u dan uitleg over onze persoonlijke aanpak en we bespreken uw mogelijkheden. Heeft u een ander probleem op een ander rechtsgebied, ook dan kan ons ervaren advocatenkantoor u helpen.